Analyzátor může běžet např. na jednodeskovém počítači a je schopen pro standardně používané konfigurace přijmout LoRaWAN rámce, provést demodulaci a dekódovat je, aniž by byla známá jediná informace o přijímaném signálu. Výstup je online vizualizován ve známém prostředí nástroje Wireshark. Celé řešení je vyvinuto jako open-source s využitím jazyka Python a s minimálními pořizovacími náklady (cca několik tis. Kč). Navíc je vyvinuté řešení využíváno při výuce předmětu IoT a v projektových činnostech. Není to skvělé? Moc gratulujeme k úspěchu!