Autor u varianty LED osvětlovací soustavy zpracoval návrh inteligentního systému řízení na základě příspěvku denního světla do haly pomocí osvětlovacích pásů a světlíků. Dále práce obsahuje variantní srovnání LED a výbojkové osvětlovací soustavy a jejich vzájemné srovnání z pohledu investičních nákladů, nákladů na provoz a nákladu na údržbu v ročním intervalu. Z vypočtených nákladů je také vytvořen odhad návratnosti investice do LED osvětlovací soustavy, sloužící jako doporučení pro investora stavby.