Bioinformatika patří mezi současné trendy

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, kdy se v rámci této spolupráce zabýváme zejména analýzou biomedicínských dat. Vyvíjíme nové algoritmy a postupy, jak zpracovat data například z oblasti sekvenování DNA. Metodologie a algoritmy vyvinuté na naší fakultě již nyní slouží lékařům a umožnily zkvalitnění léčby u mnoha typů onemocnění.

Autonomní řízení vozidla

Problematika autonomního řízení, a to nejen vozidel, se v posledním desetiletí dostává stále více a více mezi nedůležitější témata řešená v praxi. Studenti si tuto problematiku mohou sami vyzkoušet již během studia prostřednictvím malých modelů aut, které jsou vybaveny vlastní kamerou a mikropočítačem. Pro zatáčení využívá auto servomotor a pro pohon i brzdění dva malé elektromotory. Cílem je projet neznámou dráhu ohraničenou dvěma černými pruhy po stranách. Svá řešení pak mohou porovnat s konkurencí v rámci mezinárodní soutěže NXP Cup.

Sledování stavu řidiče

Vzrůstající technická úroveň hardwaru a kamerových senzorů umožňuje vytvářet programy, které jsou schopné v reálném čase lokalizovat a analyzovat různé části lidského těla (hlava, obličej, oči, ruce, ramena atd.).

Air Quality Management System

Naše fakulta ve spolupráci s Fakultou materiálově-technologickou a statutárními městy z Česka, Polska a Slovenska vytvářejí webový portál pro transparentní řízení kvality ovzduší pod názvem AQMS (Air Quality Management System). Portál napomáhá rozhodovánípři řízení kvality ovzduší v nadnárodním regionu a jednoduchou formou vizualizuje dopad různých opatření na kvalitu ovzduší.

Vyvažovací stůl s kuličkou

Stabilizace obrazu, společně s problémy na balancování a udržování polohy a rovnováhy objektu v prostoru, patří mezi často se opakující problémy technické praxe. Jako ukázka jednoho takového řešení může sloužit stabilizace kuličky na naklápěcím stole. S dostupností levné a výkonné výpočetní techniky problém stabilizace řešit jen s pomocí jediného mikropočítače využívajícího řízení v reálném čase.

Virtuální realita a její praktické využití

Počítačová grafika je dnes již nedílnou součástí prakticky všech oborů a oblastí, ať už se jedná o vizualizace, simulace, plánování atd. V poslední době zažívá velký rozmach i oblast virtuální a rozšířené reality, kde se s příchodem nových brýlí nabízí spoustu nových možností.

Follow the Vehicle

ŠKODA AUTO a naše fakulta spolupracují na koncepci nových asistenčních systémů v rámci společného projektu „Follow the Vehicle“. Princip této technologie spočívá v tom, že vůz jedoucí samostatně bez řidiče je ovládán řidičem ve voze před ním. Ve vývoji a testování technologie pomáhají dva vozy ŠKODA SUPERB iV, na kterých probíhá nejen vývoj systémů, ale také jízdní zkoušky v areálu univerzitního kampusu.