Automatizace současného světa a využití robotů jsou hlavními trendy dnešní doby. Lidé, kteří se jim věnují, musí být kreativní, precizní, zvládat techniku i software. Skvělou myšlenkou to začíná a kreativní lidé s inovačním myšlením ji dokážou realizovat. A přesně takoví jsou naši absolventi!

Automatizované linky, robotická pracoviště, řídicí počítače, senzory umožňující detekovat okolní svět, automatické dopravní systémy. Sečteno a podtrženo – naším úkolem je všechno navrhnout, zkonstruovat a hlavně uvést do provozu. Na tomto studijním programu se zkrátka naučíš, jak pracovat s hardwarem i softwarem a výsledky své práce uvidíš v reálných aplikacích.

O praxi nebude nouze, už při studiu budeš mít šanci spolupracovat s předními průmyslovými podniky zabývajícími se automatizací, robotikou, elektronikou i informačními systémy. Který výrobce totiž dnes nepotřebuje automatizovat, zavádět roboty nebo informační systémy? Takovou firmu nenajdeš… Takže to, že se později v některé z nich uchytíš, ti v podstatě můžeme podepsat.

Prohlédněte si také prezentaci z online veletrhu Congroo 2021 (druhé kolo pro podání přihlášek je od 1. 5. 2023).

Autonomní kamerové testování – Total Quality Control (TQC) s prvky umělé inteligence

Výzkumníci Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství se podílejí na řešení projektu společně s firmou ELVAC a.s. Cílem projektu je vyvinout prototyp testovacího zařízení pro absolutní kontrolu kvality výrobků (TQC) realizovanou algoritmy strojového vidění a technologiemi robotizace.

Kontrola kvality výrobků pro automotive

Řada výrobních firem dnes vyžaduje rychlou, přesnou, a především automatickou kontrolu výrobků. Příkladem projektu, na kterém se podílela Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Katedra aplikované matematiky je vývoj robotizovaného pracoviště pro kontrolu přesnosti montáže a následné seřízení světlometů.

Fyzikální model vozidla s přívěsy

Couvali jste už někdy autem s připojeným přívěsem? Pak víte, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát na první pohled. A dokážete si představit, že byste měli připojeno více přívěsů za sebou? Představujeme vám unikátní výukový fyzikální model pro demonstraci manuálního i automatického řízení tažného vozidla s jedním až třemi přívěsy. Tento model reprezentuje sofistikovanou pomůcku pro výuku a výzkum v oblasti kybernetiky. V reálném životě byste našli hned několik příkladů, za všechny uveďme třeba transportní systém pro přepravu zavazadel po letištní ploše, nebo automatický parkovací asistent v osobním či nákladním voze.

3D Skener

3D skener je postaven na vestavěném HW myRIO od společnosti NI, který obsahuje ARM procesor (je schopen provádět sběr dat v reálném čase) a FPGA (programovatelné hradlové pole). Obsahuje také analogové vstupy, analogové výstupy, digitální I/O linky, LED diody, tlačítko a vestavěný akcelerometr. Tento HW je určen hlavně pro studenty, aby si vyzkoušeli sběr dat v reálném čase a programování hradlových polí, které je dosti náročné. Zařízení myRIO je možné programovat pomocí LabVIEW nebo v jazyce C. V aplikacích s vysokými časovými nároky není možné si dovolit časové zpoždění ani v jednotkách milisekund, proto je nutností použít systémy pracující v reálném čase (maximální zpoždění v desítkách nanosekund).

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Vědci z naší fakulty jsou součástí multidisciplinárního týmu, který se v rámci probíhajícího projektu zabývá vývojem řešení pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodu pomocí elektrokardiografie. Tento výzkum má za cíl zlepšení monitorace miminek před jejich narozením, na výsledky se můžeme těšit už v roce 2024.

Roboty a jejich aplikace

Roboty se dnes uplatňují ve všech oblastech průmyslu. Výrobní podniky chtějí zvyšovat produktivitu a snižovat počet málo kvalifikovaných zaměstnanců – proto stále více potřebují roboty.

Vývoj senzoru pro firmu Continental

Měření vysokých teplot v pracovní oblasti spalovacích motorů je důležitým prvkem každého moderního auta. Správné a měření teplot pomáhá řídicí jednotce vozu optimalizovat spalovací proces a tím snižovat produkci CO2, ale také pomáhá zvyšovat výkon motoru a šetřit přitom palivo.

Digital Twin – Digitální dvojče robotizované a automatizované technologie

Virtualizace je výrazným trendem současného průmyslu. Stroje, produkty, procesy se nejdříve navrhují virtuálně, virtuálně se testují i ověřují a teprve následně probíhá jejich výroba.

Měření zátěže pracovníků

Měření zátěže pracovníků je součástí projektu, v němž pět českých univerzit vyvíjí nové technologie se softwarem, které budou umět dokonale vyhodnotit nejčastější rizikové faktory pracovního prostředí.

Bezdrátové monitorovací IoT systémy

Víte, že příliš vysoká koncentrace kyslíku v místnosti může způsobit výbuch nebo požár? Jen tři měsíce trvalo vědcům z FEI, aby zareagovali na poptávku z Fakultní nemocnice Ostrava a navrhli vhodné zapojení, bezdrátovou technologii i konstrukční řešení pro senzor, který monitoruje množství kyslíku v ovzduší v místnostech.