3D Skener

3D skener je postaven na vestavěném HW myRIO od společnosti NI, který obsahuje ARM procesor (je schopen provádět sběr dat v reálném čase) a FPGA (programovatelné hradlové pole). Obsahuje také analogové vstupy, analogové výstupy, digitální I/O linky, LED diody, tlačítko a vestavěný akcelerometr. Tento HW je určen hlavně pro studenty, aby si vyzkoušeli sběr dat v reálném čase a programování hradlových polí, které je dosti náročné. Zařízení myRIO je možné programovat pomocí LabVIEW nebo v jazyce C. V aplikacích s vysokými časovými nároky není možné si dovolit časové zpoždění ani v jednotkách milisekund, proto je nutností použít systémy pracující v reálném čase (maximální zpoždění v desítkách nanosekund).

Slovní hodiny

Cílem projektu bylo vytvořit slovní hodiny, tedy hodiny, které aktuální čas vyjadřují slovně. Například: „Je deset hodin a třináct minut“.

Trojité inverzní kyvadlo

Zkusili jste někdy jízdu na vozítku Segway, Monowheel nebo Hoverboard? Víte, jak vypadá samobalancující nebo humanoidní robot, třeba Acrobot či Pendubot? Možná jste přemýšleli, jakým způsobem jsou tyto systémy řízeny tak, aby byly bezpečné, stabilizované a robustní. Algoritmy, které se pro řízení takových systémů používají, mají společný základ v podobě metod tzv. optimálního řízení. V technické praxi byste dále našli hned několik příkladů použití těchto algoritmů pro systémy podobného charakteru. Za všechny uveďme třeba kolečkové křeslo iBOT, nakláněcí trysku s kardanovým závěsem v dolní části rakety pro stabilizaci těla rakety, dále řízení dílčích technologických částí leteckých zařízení nebo plavidel.

Fyzikální model vozidla s přívěsy

Couvali jste už někdy autem s připojeným přívěsem? Pak víte, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát na první pohled. A dokážete si představit, že byste měli připojeno více přívěsů za sebou? Představujeme vám unikátní výukový fyzikální model pro demonstraci manuálního i automatického řízení tažného vozidla s jedním až třemi přívěsy. Tento model reprezentuje sofistikovanou pomůcku pro výuku a výzkum v oblasti kybernetiky. V reálném životě byste našli hned několik příkladů, za všechny uveďme třeba transportní systém pro přepravu zavazadel po letištní ploše, nebo automatický parkovací asistent v osobním či nákladním voze.

Vývoj senzoru pro firmu Continental

Měření vysokých teplot v pracovní oblasti spalovacích motorů je důležitým prvkem každého moderního auta. Správné a měření teplot pomáhá řídicí jednotce vozu optimalizovat spalovací proces a tím snižovat produkci CO2, ale také pomáhá zvyšovat výkon motoru a šetřit přitom palivo.

Digital Twin – Digitální dvojče robotizované a automatizované technologie

Virtualizace je výrazným trendem současného průmyslu. Stroje, produkty, procesy se nejdříve navrhují virtuálně, virtuálně se testují i ověřují a teprve následně probíhá jejich výroba.

Kontrola kvality výrobků pro automotive

Řada výrobních firem dnes vyžaduje rychlou, přesnou, a především automatickou kontrolu výrobků. Příkladem projektu, na kterém se podílela Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Katedra aplikované matematiky je vývoj robotizovaného pracoviště pro kontrolu přesnosti montáže a následné seřízení světlometů.

Roboty a jejich aplikace

Roboty se dnes uplatňují ve všech oblastech průmyslu. Výrobní podniky chtějí zvyšovat produktivitu a snižovat počet málo kvalifikovaných zaměstnanců – proto stále více potřebují roboty.

Autonomní kamerové testování – Total Quality Control (TQC) s prvky umělé inteligence

Výzkumníci Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství se podílejí na řešení projektu společně s firmou ELVAC a.s. Cílem projektu je vyvinout prototyp testovacího zařízení pro absolutní kontrolu kvality výrobků (TQC) realizovanou algoritmy strojového vidění a technologiemi robotizace.

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Vědci z naší fakulty jsou součástí multidisciplinárního týmu, který se v rámci probíhajícího projektu zabývá vývojem systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance. Toto řešení slibuje snadnou a rychlou přípravu pacienta při zachování kvality snímkování.